Stichting Emi’s wereld

Stichting Emi’s wereld is opgericht in 2021 om een snoezelruimte voor Emi te realiseren. Dat doen wij door fondsenwerving en geld in te zamelen voor dit doel.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Emi’s wereld bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter: Paul Voermans

Secretaris: Rob Thommassen

Penningmeester: Laura Gielen

Waarom zetten wij ons in voor Emi?

Paul: Afgelopen jaar heb ik digitaal kennis gemaakt met Emi. Ik was vroeger tijdens de basisschoolleeftijd een klasgenoot van Petra. Zelf heb ik een aantal jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt. De verhalen van Petra grepen me aan. Ik hoop door mijn inzet het leven van Emi wat aangenamer te maken. Zodat ze rust kan vinden binnen de thuissituatie. Iets wat ik het hele gezin overigens gun! Fijn om alle positieve reacties te lezen. Dat geeft me de hoop dat we het benodigde bedrag voor de snoezelruimte zeker bij elkaar gaan krijgen.

Rob: Ik heb meerdere redenen waarom dat ik mij graag in wil zetten voor dit doel. Petra is mijn nicht en wij hebben altijd een erg goed contact gehad samen. Hierdoor heb ik sinds de geboorte van Emi van dichtbij kunnen zien hoe hard Petra en Onno zich inzetten voor de ontwikkeling van Emi, maar heb ik ook kunnen zien hoe groot de uitdagingen zijn waar ze samen soms voor komen te staan. De realisatie van deze snoezelruimte zal Petra en Onno de nodige ondersteuning bieden bij het aangaan van deze uitdagingen. 

Daarnaast ben ik inmiddels meer dan 10 jaar werkzaam in de zorg. Vroeger heb ik veel gewerkt met jongeren met een verstandelijke beperking. De afgelopen 6 jaar ben ik werkzaam voor een autisme begeleidingscentrum. Door deze ervaring kan ik vanuit een professioneel oogpunt naar dit verhaal kijken en met zekerheid zeggen dat Emi erg veel baat zal hebben bij de realisatie van de snoezelruimte. Een plek waar ze tot rust kan komen wanneer alle prikkels die ze door de dag heen opdoet haar even te veel worden. Dat gun ik haar echt. 

Laura: Emi is de dochter van mijn nicht Petra. Al vanaf haar geboorte volg ik vanaf de zijlijn haar ontwikkeling. De laatste jaren met meer aandacht, omdat Petra via Facebook een kijkje in hun leven gunt. Als je dit normaal gesproken leest, denk je aan een situatie waarbij alleen vrolijke momenten beschreven worden. Deze komen er zeker in voor, maar de rode draad in het gehele verhaal zijn de beperkingen waar het gezin en vooral Emi tegenaan loopt door haar disharmonisch profiel, complex autisme, verstandelijke beperkingen en psychoses.

Als je dit zo leest vormt zich misschien al een beeld. FOUT, want bekijk de foto van Emi eens, door alleen al een blik op deze foto wordt je gegrepen. De keren dat ik bij Emi ben geweest, kun je op 1 hand tellen maar deze momenten hebben bij mij een onuitwisbare indruk achtergelaten. Je voelt je zo machteloos als je de voordeur achter je dichttrekt en weer naar je eigen gezin terugkeert. Maar nu is er een kans om wat voor Emi te doen, om een groot verschil te maken. Verschil dat kan zorgen voor meer rust en een veilige omgeving voor Emi. Een snoezelruimte met als doel dat Emi ook langer thuis kan blijven wonen en niet zoals voorspeld, op vijftienjarige leeftijd naar een tehuis zou moeten gaan. Deze kans grijp ik met beide handen aan en niet alleen ik, want ik merk aan de reacties die we nu al krijgen dat meer mensen door Emi zijn geraakt en haar graag willen helpen.

Voor vragen, neem contact op met webmaster@emiswereld.nl.